تاریخچه

تاریخچه

شرکت کیا ارتباط کرمان از سال 1376 بصورت سهامی خاص تاسیس گردیده  و با فعالیت مستمر و پویا درزمینه  اجرای پروزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمره برترین شرکتهای مخابراتی و ارتباطی در سطح کشور شناخته شده است . درطول مدت فعالیت خود تاکنون نسبت به فروش ، نصب راه اندازی و خدمات پس از فروش تجهیزات مرتبط با فعالیتهای خود نموده و افتخار اجرای پروژه های بزرگ ملی و منطقه ای را داشته است .