اهداف و چشم انداز و ماموریت

اهداف و چشم انداز و ماموریت

 ماموریت : توانمند سازی سازمان‌ها با راه‌ حل‌هایی پر از بینش برای ارتقاء سطح  گردآوري، سازماندهي، ذخيره و نشر اطلاعات با استفاده از ابزار رايانه‌اي و مخابراتی.
چشم انداز: تبدیل شدن به محبوب‌ترین، فعال‌ترین و مشتری مدار ترین مرجع کشوری برای کمک به ادارت ، سازمان‌ها و شرکتها در دسترسی آسان به  اطلاعات و ارتباطات جهانی و تمرکز بر آن‌ چه که از همه مه مهمتر است ..