نحوه تغییر پسورد در سانترال NS500

1399/01/29

سپس یوزر مورد نظر مثلا INSTALLER را انتخاب کرده و گزینه ادیت را انتخاب می‌نماییم. دقت داشته باشید که گزینه حذف بسار نزدیک هم است. اشتباهاً یوزری را حذف ننمایید. همان قسمتی که با موس اشاره شده را انتخاب نمایید. نکته بسیار مهم اینکه بازیابی پسورد این دستگاه بسیار مراحل سختی دارد و در ایران بخاطر مسایل تحریم تقریباً غیرممکن است. لطفا اگر ضرورتی ندارد این کار را انجام ندهید و یا بسیار دقت کرده و به بزرگ و کوچک بودن حروف را اهمیت دهید.

سپس یوزر مورد نظر مثلا INSTALLER را انتخاب کرده  و گزینه ادیت را انتخاب می‌نماییم.
                                                    دقت داشته باشید که گزینه حذف بسار نزدیک هم است. اشتباهاً یوزری را حذف ننمایید. همان قسمتی که با موس اشاره شده را انتخاب نمایید. نکته بسیار مهم اینکه بازیابی پسورد این دستگاه بسیار  مراحل سختی دارد و در ایران بخاطر مسایل تحریم تقریباً غیرممکن  است. لطفا  اگر ضرورتی ندارد این کار را انجام ندهید و یا بسیار دقت کرده و به بزرگ و کوچک بودن حروف را اهمیت دهید.