در مورد FTTH بیشتر بدانید!

1398/12/28

با توجه به رشد روز افزون شبکه ها و افزایش چشمگیر پهنای باند مصرفی کاربران و نیز کاربردهای جدید شبکه اینترنت و شبکه های خانگی و سازمانی زمان آن رسیده که بسترهای ارتباطی را از شبکه های سیمی به فناوری های جدیدتری مانند فیبر نوری جایگزین کنیم.

با توجه به رشد روز افزون شبکه ها و افزایش چشمگیر پهنای باند مصرفی کاربران و نیز کاربردهای جدید شبکه اینترنت و شبکه های خانگی و سازمانی زمان آن رسیده که بسترهای ارتباطی را از شبکه های سیمی به فناوری های جدیدتری مانند فیبر نوری جایگزین کنیم.